miércoles, 25 de marzo de 2015

PRODUCTE ARTESANAL QUALIFICAT / PRODUCTO ARTESANAL DE CALIDAD

Avui he rebut notificació de la concessió del distintiu de Producte artesà Qualificat per a les meves peces de Cristal.litzacions.

Hoy he recibido la notificación de la concesión del distintivo de Procucto Artesano de Calidad para mi colección de piezas Cristalizaciones.

Denominació de producte artesà qualificat (PAQ)
Producte artesà qualificat (PAQ)
Poden gaudir de denominació PAQ les línies de
productes manufacturats, elaborats manualment
o en petites sèries, que estiguin elaborats en un taller
o una empresa artesanal, i es té en compte:
La correcta utilització de la tècnica de producció.
La qualitat dels materials emprats en el procés de producció.
La qualitat en els acabats i presentació homogènia del producte.
Els elements innovadors en el disseny i la forma del producte.
La perfecció i riquesa artística del producte tradicional.